* האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום ספציפי זה בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול עליו בלבד.