באתרנו ניתן למצוא רשימת סוגי הליכים משפטיים - הקיצורים והשמות המלאים של ההליכים.

אפוטרופסות (א"פ)

 א"פ

איחוד תובענות (א"ת)

 א"ת

אבעיה (אב"ע)

 אב"ע

אימוץ

 אמ"ץ

אכיפת פסק חוץ (אפ"ח)

 אפ"ח

איחוד תיקים פליליים (את"פ)

 את"פ

ביטוח לאומי (ב"ל)

 ב"ל

בקשות בנייה (בב"נ)

 בב"נ

עתירה לבג"ץ (בג"ץ  )

 בג"ץ 

בית דין משמעתי לשופטים (בדמ"ש)

 בדמ"ש

בקשה להתרת נישואין

 בה"ן

בית דין מיוחד (ביד"מ)

 ביד"מ

בקשות עירייה אחרות (בע"א)

 בע"א

בקשה לאישור עיקול (בע"ק)

 בע"ק

בקשה לביטול - פסילה מנהלית/איסור שימוש ברכב

 בפ"מ

בקשה לפסילה עד תום ההליכים (בפ"ת)

 בפ"ת

ביטול קנס מנהלי (בק"מ)

 בק"מ

בקשת רשות ערעור (בר"ע)

 בר"ע

בקשות רישוי (בר"ש)

 בר"ש

בקשה לשחרור בערובה (בש"ע)

 בש"ע

בקשה לתשלום תכוף (בת"ת)

 בת"ת

תביעות לפי חוק הגזזת (גז"ז)

 גז"ז

גרימת מוות בנהיגה רשלנית (גמ"ר)

 גמ"ר

דמי טיפול ארגוני (ד"ט)

 ד"ט

דיון מהיר בסמכות רשם(דמ"ר)

 דמ"

דיון מהיר בסמכות שופט (דמ"ש)

 דמ"ש

דיון נוסף אזרחי (דנ"א)

 דנ"א

דיון נוסף מנהלי (דנ"מ)

 דנ"מ

דיון נוסף פלילי (דנ"פ)

 דנ"פ

דיון נוסף בג"צ

 דנג"ץ

העברת מקום דיון (ה"ד)

 ה"ד

הטרדה מאיימת וצו הגנה (ה"ט)

 ה"ט

הגבלים עסקיים (ה"כ)

 ה"כ

היתר נישואין (ה"נ)

 ה"נ

המרצת פתיחה (ה"פ)

 ה"פ

החזרת תפוס (ה"ת)

 ה"ת

העברת מקום דיון פלילי (הד"פ)

 הד"פ

הארכת מעצר (המ"ע)

 המ"ע

תפ - הארכת מועד להישפט (המ"ש)

 המ"ש

האזנת סתר (הס"ת)

 הס"ת

תפ - עובדים זרים  (הע"ז)

 הע"ז

המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב)

 הפ"ב

ועדת ערר (ו"ע)

 ו"ע

ביטול קנס לפי חוק ועדות חקירה (וח"ק)

 וח"ק

חוזה אחיד (ח"א)

 ח"א

חיקור דין (ח"ד)

 ח"ד

חנייה     www.dayan.name

 ח"נ

תביעות מכח חוקים שונים  (ח"ש)

 ח"ש 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (חב"ר)

 חב"ר

חקירת סיבות מוות (חס"מ)

 חס"מ

חוקי עזר עירוניים ברירת משפט (חע"מ)

 חע"מ

חוקי עזר עירוניים ברירת קנס (חע"ק)

 חע"ק

יישוב סכסוך (י"ס)

 י"ס  

כפיית ציות בית דין דתי (כ"צ)

 כ"צ

משפט חוזר (מ"ח)

 מ"ח

מעצר ימים (מ"י)

 מ"י

צו מעצר כללי (מ"כ)

 מ"כ

מעצר מנהלי (מ"מ)

 מ"מ

מעצר עד תום ההליכים (מ"ת)

 מ"ת

מעצר ימים בהעדר (מי"ב)

 מי"ב

מאסר - קנס מנהלי (מק"מ)

 מק"מ

תאונת דרכים ללא נפגעי גוף  (נ"ב)

 נ"ב 

ניהול רכוש של נעדרים או שבויים (נע"ד)

 נע"ד

סכסוך עבודה (ס"ע)

 ס"ע  

סכסוך קיבוצי (ס"ק)

 ס"ק  

תביעות בין ארגוניות (סב"א)

 סב"א 

סכסוך קיבוצי כללי (סק"כ)

 סק"כ  

ערעור אזרחי (ע"א)

 ע"א

ערעור בחירות (ע"ב)

 ע"ב

ערעור על ועדה (ע"ו)

 ע"ו

ערר אחר (ע"ח)

 ע"ח

תיק כספי - עליון (ע"ל)

 ע"ל 

ערעור מסים (ע"מ)

 ע"מ 

ערעור לפי חוק הנכים (ע"נ)

 ע"נ

ערעור עבודה (ע"ע)

 ע"ע

ערעור פלילי (ע"פ)

 ע"פ

ערעור על החלטת רשם (ע"ר)

 ע"ר 

ערעור שונה (ע"ש)

 ע"ש

ערר בעניין איסור פרסום  (עא"פ)

 עא"פ 

ערעור בזיון בית משפט (עב"ז)

 עב"ז

ערעור על בית דין למשמעת (עב"י)

 עב"י 

ערעור ביטוח לאומי (עב"ל)

 עב"ל

ערר בדיקה פסיכיאטרית (עב"פ)

 עב"פ

עתירה לגילוי ראיה (עג"ר)

 עג"ר

ערר הגנת הציבור מפני עבריני מין (עה"ג)

 עה"ג 

בקשה לביטול עונש שהוטל בשל הפרעה

 עה"פ

ערר בעניין חילוט ערבויות (עח"ע)

 עח"ע 

ערר על פי חוק המים (עח"ק)

 עח"ק 

ערעור חילוט רכוש (עח"ר)

 עח"ר

ערר עיכוב ביצוע (עכ"ב)

 עכ"ב

ערעור על פי חוק (על"ח)

 על"ח

ערעור לשכת עורכי הדין (על"ע)

 על"ע 

עניינים מקומיים אחרים (עמ"א)

 עמ"א

ערעור לפי חוק חיילים שנספו במערכה (עמ"ח)

 עמ"ח

ערר מ"י (עמ"י)

 עמ"י

ערעור מעצר מנהלי (עמ"מ)

 עמ"מ

ערעור מנהלי (עמ"נ)

 עמ"נ

ערעור על החלטת רשם המפלגות (עמ"פ)

 עמ"פ 

ערעור משפחה (עמ"ש)

 עמ"ש

ערר מ"ת (עמ"ת)

 עמ"ת

ערעור על בית דין  משמעתי של לשכת עורכי דין

 עמל"ע   

ערעור על בית דין משמעתי של רשויות מקומיות

 עמר"מ 

ערעור על בית דין משמעתי של עובדי מדינה

 עמש"מ 

ערעור נוער אזרחי (ענ"א)

 ענ"א

ערעור נוער פלילי (ענ"פ)

 ענ"פ

ערעור נושאי משרה שלטונית (ענמ"ש)

 ענמ"ש

ערעור סכסוך קיבוצי (עס"ק)

 עס"ק  

ערעור עתירה/תובענה מנהלית (עע"מ)

 עע"מ

ערר בעניין עיון  בראיות התביעה (עע"ר)

 עע"ר 

ערעור עתירת אסיר (עעת"א)

 עעת"א

ערעור פלילי אחר (עפ"א)

 עפ"א

ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג)

 עפ"ג 

ערר על פסילה מנהלית (עפ"מ)

 עפ"מ

ערר על פסילת רשיון (עפ"ן  )

 עפ"ן 

ערעור פסלות שופט (עפ"ס)

 עפ"ס

ערר בעניין פגישה עם עורך דין   (עפ"ע)

 עפ"ע 

ערעור פלילי רצח (עפ"ר)

 עפ"ר

ערעור פלילי תעבורה (עפ"ת)

 עפ"ת

ערעור פסלות שופט - פלילי (עפס"פ)

 עפס"פ

ערר על גובה קנס מנהלי (עק"מ)

 עק"מ

ערעור על קובלנה פלילית ע"י הנאשם (עק"נ)

 עק"נ 

ערעור על קובלנה פלילית ע"י הקובל (עק"פ)

 עק"פ

ערעור לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת)

 ער"מ

ערעור על החלטת רשם - פלילי (ער"פ)

 ער"פ 

ערעור שונה - אזרחי (עש"א)

 עש"א

ערעור משמעתי עובדי מדינה (עש"מ)

 עש"מ

ערעור על החלטת שר העבודה והרווחה (עש"ר)

 עש"ר

ערעור שירות התעסוקה (עש"ת)

 עש"ת

עתירות אסירים (עת"א)

 עת"א 

עתירה מנהלית (עת"מ)

 עת"מ

פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה)

 פ"ה 

עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות

 פ"ל

איסור פרסום (פ"ר)

 פ"ר

פיקוח וחוקים אחרים  (פק"ח)

 פק"ח 

פירוקים (פר"ק)

 פר"ק 

פשיטת רגל (פש"ר)

 פש"ר

צו אחר (צ"א)

 צ"א

צו הריסה ללא הרשעה ( 212 )

 צ"ה

צו עשה/צו מניעה (קבועי)

 צ"ו

צו חיפוש / צו כניסה (צ"ח)

 צ"ח

קופת גמל (ק"ג)

 ק"ג

קובלנה פלילית (ק"פ)

 ק"פ

רשות ערעור משפחה (רמ"ש)

 רמ"ש

רשות ערעור אזרחי (רע"א)

 רע"א

רשות ערעור על פסק בוררות (רע"ב)

 רע"ב

רשות ערעור על ועדה (רע"ו)

 רע"ו

רשות ערעור מנהלי (רע"מ)

 רע"מ

רישוי עסקים (רע"ס)

 רע"ס 

רשות ערעור פלילי (רע"פ)

 רע"פ

רשות ערעור על החלטת ראש הוצל"פ (רע"צ)

 רע"צ

רשות ערעור שונה (רע"ש)

 רע"ש

רשות ערעור עתירת אסיר (רעת"א)

 רעת"א

רשות ערעור על הוצאה לפועל (רצ"פ)

 רצ"פ

רשות ערעור תביעות קטנות (רת"ק)

 רת"ק

שכירות (ש)

 ש

תפ - שכר מינימום (ש"מ)

 ש"מ 

שכר עבודה בסמכות רשם (ש"ע)

 ש"ע 

שינוי שם (ש"ש)

 ש"ש 

בקשת שופט בעל דין אזרחי (שב"ד)

 שב"ד

בקשת שופט נאשם (שנ"א)

 שנ"א 

תפ - שעות עבודה ומנוחה (שע"מ)

 שע"מ

תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א)

 ת"א 

תביעות בוררות (ת"ב)

 ת"ב

תיק קביעת גיל (ת"ג)

 ת"ג

תאונת דרכים (ת"ד)

 ת"ד 

תביעת חפצא (ת"ח)

 ת"ח

התנגדות לביצוע שטר (ת"ט)

 ת"ט

תובענה מנהלית (ת"מ)

 ת"מ

תיק עזבונות (ת"ע)

 ת"ע

תיק פלילי (ת"פ)

 ת"פ

תובענה ייצוגית (ת"צ)

 ת"צ

תביעה קטנה (ת"ק)

 ת"ק

ביצוע תביעה בהוצאה לפועל (ת"ת)

 ת"ת

תיק אזרחי בסדר דין מיוחד (תא"ח)

 תא"ח 

תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ)

 תא"מ 

תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק)

 תא"ק 

תביעת גברא (תג"א)

 תג"א

תיק הסגרה (תה"ג)

 תה"ג

התרת נישואין

 תה"ן

תיק הסכם (תה"ס)

 תה"ס 

תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב)

 תו"ב 

תכנון ובנייה - ועדות מחוזיות (תו"ח)

 תו"ח 

תיק לאיתור (תל"א)

 תל"א

תיק לאיתור בג"צ (תל"ב)

 תל"ב

תיק לאיתור פלילי (תל"פ)

 תל"פ

תביעה ממוכנת בסדר דין מקוצר (תמ"ק)

 תמ"ק 

תביעה ממוכנת בסדר דין רגיל (תמ"ר)

 תמ"ר 

תיק משפחה (תמ"ש)

 תמ"ש

תביעה נגזרת (תנ"ג)

 תנ"ג

תביעת נזקקות (תנ"ז)

 תנ"ז

תובענה ארגונית (בין עובד לארגון  עובדים)

 תע"א

תיק פשעים חמורים  (תפ"ח)

 תפ"ח 

תיק תחבורה (תת"ח)

 תת"ח

תיק תעבורה (תת"ע)

 תת"ע

 

 

    

 
   

© א.דיין, משרד עורכי דין וגישור. כל הזכויות שמורות 2017 

המידע באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי - מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.